MISSA INGA
RABATTER!

Erbjudande webben
MEST PENGAR TILLBAKA PÅ NÄTET!
RABATTKODER, ERBJUDANDEN & ÅTERBÄRING

Sekretesspolicy

För att utnyttja de tjänster ("Tjänsten") som Market2Member AB ("EW") tillhandahåller fordras att användare av www.erbjudandewebben.se ("Webbplatsen") lämnar vissa personuppgifter. Nedan beskrivs hur personuppgifter samlas in och används i samband med Tjänsten. Användare godkänner insamling, bearbetning och användning av personuppgifter enligt nedan genom att registrera sig som medlem ("Medlem").

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering lämnar Medlem vissa personuppgifter, nämligen namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Vid användning av Tjänsten insamlas också ytterligare uppgifter som har samband med det tekniska utnyttjandet, bl.a. Medlemmens Internet-leverantör och IP-adress samt datum och klockslag för in- och utloggning och aktivitet på Webbplatsen. Vid Medlems ändring av personuppgifter sparas tidigare uppgifter av säkerhetsskäl.

Användande av personuppgifter

Insamlade personuppgifter används av EW för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och Medlems användning av den, för reglering av återbäring och för information till Medlemmen. Uppgifterna används även för att förhindra missbruk av Tjänsten. EW kan anlita andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för dess räkning. Dessa företag kan exempelvis vara webbhotell, företag som arbetar med att skicka ut information eller arbeta med systemutveckling av Tjänsten. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som de behöver för att leverera tjänster för EWs räkning. De är bundna av sekretessavtal och får inte använda informationen i annat syfte. Medlem kan vid varje tillfälle avsäga sig utskick av allmän information om EW och Tjänsten.

Utlämnande av personuppgifter

EW kommer aldrig att sälja, hyra ut, dela med sig eller på annat sätt distribuera eller göra dina uppgifter tillgängliga för tredje part, utom när det krävs av juridiska eller lagstadgade skäl. Uppgifter kan dock ibland överföras till tredje part som agerar för eller på uppdrag av EW för vidare bearbetning enligt de syften för vilka dina uppgifter ursprungligen samlades in.

Granskning av personuppgifter

Medlem kan granska och ändra vissa av sina personuppgifter på Webbplatsen. Medlem har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter avseende denne som behandlas samt begära rättelse av dessa.

Cookies

EW använder cookies i och för tillhandahållande av Tjänsten. Cookies är små textfiler som sparas temporärt i datorns internminne eller lagras på hårddisken vid användande av Tjänsten. Cookies används främst för att underlätta Medlems användande av Tjänsten genom att viss information från tidigare besök på Webbplatsen sparas. Genom att ändra inställningarna i Medlemmens webbläsare kan cookies nekas, men detta kan försvåra användandet av Tjänsten och medföra att köp ej spåras och att återbäring ej kan registreras på Medlemmens konto.

Skydd av personuppgifter

EW eftersträvar att skydda lagrade personuppgifter som inte visas på Webbplatsen. För detta ändamål används tekniska lösningar och säkerhetsmetoder som enligt EWs bedömning ger tillräckligt skydd mot otillbörlig åtkomst och användning.

Avregistrering

Medlem som inte vill att EW skall fortsätta med ytterligare behandling av dennes personuppgifter skall meddela EW detta här. Avregistrering innebär även att Medlemmen inte längre kommer att kunna utnyttja Tjänsten.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen utförs av Market2Member AB, org.nr. 556743-0169, med postadress Rådmansgatan 65, 113 60, Stockholm, Sverige. Frågor rörande personuppgiftsbehandling eller Tjänsten kan ställas via e-post till support@market2member.com

 

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev och ta del av veckans bästa erbjudanden från EW!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

SHOPPA SMART PÅ webben och i mobilen

Scrolla till toppen