MISSA INGA
RABATTER!

Erbjudande webben
MEST PENGAR TILLBAKA PÅ NÄTET!
RABATTKODER, ERBJUDANDEN & ÅTERBÄRING

Allmänna Villkor

 

Inledning

Market2Member AB ("EW") tillhandahåller på webbplatsen www.erbjudandewebben.se ("Webbplatsen") en tjänst ("Tjänsten") genom vilken myndiga fysiska personer efter registrering ("Medlem") kan få återbäring på köp genomföra hos butiker (Annonsörer) koppade till Tjänsten.

För Tjänsten gäller dessa Villkor, och den länkade bilagan Sekretesspolicy som är en integrerad del av Villkoren. Genom att Medlemmen på Webbplatsen bekräftar att denne tagit del av Villkoren utgör dessa avtal mellan EW och Medlemmen i vad gäller användandet av Tjänsten.

 

Registrering och medgivande

Medlemmen förbinder sig att endast registrera uppgifter om sig själv som är korrekta. Uppgifter om annan verklig eller fiktiv person får under inga omständigheter registreras.

Medlem förbinder sig: 

  • att information som denne lämnar om sig själv är sann och aktuell och att den uppdateras vid förändringar.
  • att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan och förvara dessa uppgifter under säkra och betryggande former.
  • att inte försöka störa tillgängligheten till Webbplatsen, till denna anslutna datasystem eller andra användares användning av Webbplatsen eller datakommunikationerna i övrigt.
  • att informera EW om misstänkt missbruk av användarkonto eller olovlig användning av användarnamn och lösenord.

Medlemmen kan när som helst avregistrera sig från Tjänsten. Avregistera från Tjänsten kan göras via denna länk.

 

Användning av tjänsten

För att få återbäring krävs det att Medlemmen klickat på en länk på Webbplatsen och att Medlemmen inte besöker andra webbsidor innan köpet hos Annonsören är helt genomfört. Om Medlemmen te x besöker rabattkodssidor, prisjämförelsesidor eller andra jämförbara webbsidor kan EW ej garantera att återbäring registreras på Medlemmens konto på Tjänsten.

I de fall skälig misstanke finns om att Medlem förfar bedrägligt för att erhålla återbäring, kommer Medlem omedelbart att stängas av från Tjänsten. EW förbehåller sig rätten att återkräva återbäring som har erhållits på ett bedrägligt sätt.

 

Återbäring

Under förutsättning att Medlemm iakttagit dessa Villkor erhåller denne en återbäring som är baserad på den ersättning som EW erhåller från Annonsörer. Storleken av och villkoren för sådan återbäring anges på Webbplatsen. EW äger rätt att när som helst ändra återbäringens storlek och form och övriga villkor för denna. Sådan ändring gäller inte för återbäring som redan intjänats.

EW tar inget ansvar för fel i beräkningen av återbäringen. I de fall återbäring beräknas som en procent på ordervärdet, avrundas återbäringen till närmaste heltal. Beräkning av återbäring sker i de flesta fall exklusive moms, frakt och andra eventella skatter. Återbäring ges ej på order som ändrats, avbrutits eller returnerats.

Återbäring kan sparas på Medlems konto i maximalt 3 år. Därefter kommer återbäringen att raderas från kontot.

 

Ansvar

EW har inte under några som helst omständigheter någon skyldighet att ersätta Medlem för skada eller förlust på grund av användning av Tjänsten eller till följd av marknadsföring som riktats mot denne.

EW ansvarar inte för att Tjänsten alltid är tillgänglig och inte heller för att Medlems uppgifter registreras korrekt.

 

Personuppgiftsbehandling

Medlemmen godkänner den behandling av personuppgifter som framgår under Sekretesspolicy.

 

Avtalstid och avstängning

EW äger rätt att utan föregående meddelande stänga av Medlem som inte följer dessa Villkor. EW äger vidare rätt att när som helst upphöra med Tjänsten.

 

Ändring av villkor

EW förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor genom meddelande därom på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft omedelbart om inte annat anges.

 

Överlåtelse av rättigheter

EW har rätt att överlåta rättighet och skyldighet som framgår av dessa Villkor. Sådan överlåtelse meddelas på Webbplatsen. Medlem äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan EW:s föregående medgivande i varje särskilt fall.

 

Tvist och tillämplig lag

Svensk rätt skall gälla för dessa Villkor. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa Villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 

POPULÄRA BUTIKER

Nyhetsbrev

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev och ta del av veckans bästa erbjudanden från EW!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

SHOPPA SMART PÅ webben och i mobilen

Scrolla till toppen