MISSA INGA
RABATTER!

Erbjudande webben
MEST PENGAR TILLBAKA PÅ NÄTET!
RABATTKODER, ERBJUDANDEN & ÅTERBÄRING

Sekretesspolicy 

Sekretesspolicy uppdaterad 2018-05-23

För att utnyttja tjänsten ErbjudandeWebben ("Tjänsten") som tillhandahålls av Market2Member AB fordras att användare ("Medlem") lämnar vissa personuppgifter. Nedan beskrivs hur personuppgifter samlas in och används i samband med Tjänsten.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

I samband med registrering på Tjänsten godkänner Medlem insamling och behandling av personuppgifter enligt nedan. Användarvillkor och sekretesspolicy är en integrerad del i medlemskapet och utgör laglig grund för behandling av de personuppgifter som lämnas i samband med registreringen. 

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering lämnar Medlem vissa personuppgifter, nämligen e-postadress samt för- och efternamn, postadress och mobiltelefonnummer om Medlem själv väljer att registera dessa uppgifter på Mina Sidor i Tjänsten. Vid användning av Tjänsten insamlas också ytterligare uppgifter som har samband med utnyttjandet av Tjänsten. De uppgifter som insamlas vid användning av Tjänsten är: 

E-post adress och lösenord för inloggning till Tjänsten

Datum och klockslag för in- och utloggning till Tjänsten

Klick på länkar och knappar i Tjänsten

Datum, tidpunkt, ordervärde, butiksnamn, ordernummer och återbäringsbelopp vid köp via Tjänsten

Sökningar som genomförs via Tjänstens sökfunktion 

Vid Medlems ändring av personuppgifter sparas tidigare uppgifter av säkerhetsskäl.

Hur vi använder personuppgifter

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och Medlems användning av den, för att registrera och betala ut återbäring och för utskick av information till Medlem. Uppgifterna används även för att förhindra missbruk av Tjänsten. Market2Member kan anlita andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för dess räkning. Dessa företag kan exempelvis vara webbhotell, företag som arbetar med att skicka ut information eller arbeta med systemutveckling av Tjänsten. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som de behöver för att leverera tjänster för Market2Members räkning. De är bundna av sekretessavtal och får inte använda informationen i annat syfte. Medlem kan vid varje tillfälle avsäga sig utskick av allmän information om ErbjudandeWebben eller erbjudanden via Tjänsten genom att avregistera sig i mail som skickas till Medlem.   

Utlämnande av personuppgifter

Market2Member kommer aldrig att sälja, hyra ut, dela med sig eller på annat sätt distribuera eller göra dina uppgifter tillgängliga för tredje part, utom när det krävs av juridiska eller lagstadgade skäl. Uppgifter kan dock i vissa fall överföras till tredje part som agerar för eller på uppdrag av Market2Member för vidare bearbetning enligt de syften för vilka dina uppgifter ursprungligen samlades in.

Granskning av personuppgifter

Medlem kan granska och ändra vissa personuppgifter direkt via Tjänsten. De uppgifter som kan granskas och ändras direkt via Tjänsten är; e-postadress, för- och efternamn, postadress och mobiltelefonnummer. Medlem har rätt att, efter skriftlig ansökan, begära utdrag över vilka personuppgifter avseende denne som behandlas samt begära rättelse eller radering av dessa. 

Cookies

Market2Member använder cookies i och för tillhandahållande av Tjänsten. Cookies är små textfiler som sparas temporärt i datorns internminne eller lagras på hårddisken vid användande av Tjänsten. Cookies används främst för att underlätta Medlems användande av Tjänsten genom att viss information från tidigare besök på Webbplatsen sparas. Cookies används som en del i att spåra köptransaktioner som genomförs via Tjänsten samt att underlätta Medlems användande av Tjänsten genom att viss information från tidigare besök på Tjänsten sparas. Genom att ändra inställningarna i Medlems webbläsare kan cookies nekas, men detta kan försvåra användandet av Tjänsten och medföra att köp ej spåras och att återbäring ej kan registreras på Kundens konto i Tjänsten.

Skydd av personuppgifter

I syfte att skydda lagrade personuppgifter som inte visas på Webbplatsen använder Market2Member kryptering och säkerhetsmetoder som enligt Market2Members bedömning ger tillräckligt skydd mot otillbörlig åtkomst och användning.

Avregistrering

Medlem som inte vill att Market2Member skall fortsätta med ytterligare behandling av dennes personuppgifter skall meddela Market2Member detta här. Avregistrering innebär även att Medlemmen inte längre kommer att kunna utnyttja Tjänsten. Vidare innebär avregistering att genomförda köp via Tjänsten som ej ännu blivit bekräftade ej kommer att kunna betalas ut. 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsbehandlingen utförs av Market2Member AB, org.nr. 556743-0169, med postadress Rådmansgatan 65, 113 60, Stockholm, Sverige. Frågor rörande personuppgiftsbehandling ställs till dataskyddsombud@market2member.com, frågor rörande Tjänsten ställs till support@market2member.com

 

 

POPULÄRA BUTIKER

Nyhetsbrev

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev och ta del av veckans bästa erbjudanden från EW!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

SHOPPA SMART PÅ webben och i mobilen

Scrolla till toppen